INDUSTRIBRANDSKYDD 2022

Föreläsare

Industribrandskydd 2022 Föreläsare

Andreas Mathisen

FM Global

Andreas Mathisen är Group Manager Field Engineering på försäkringsbolaget FM Global. På Industribrandskydd kommer Andreas att ge Försäkringsbranschens syn på varför man bör investera i ett bra brandskydd. Vi kommer att få höra FM Globals syn på brandskydd och varför man bör investera i detta för att öka resiliensen i sin verksamhet.

Läs mer om Andreas

Nina Gustafsson

Räddningstjänsten Syd

Nina Gustafsson arbetar på Räddningstjänsten Syd. Nina är utbildad brandingenjör och arbetar med olika frågor inom förebyggande brandskydd, däribland som olycksutredare. Nina kommer på Industribrandskydd att berätta om Erfarenheter från industribränder – exempel och lärdomar från olycksutredningar efter inträffade händelser.

Läs mer om Nina

Henrik Braatz

Scania

Henrik Braatz är Sr Loss Prevention Engineer på Scania. Henrik har arbetat med brandskydd och riskhantering inom industrin i större delen av sitt yrkesliv, både i myndighetsroll, som konsult och sedan några år på Scanias säkerhetsavdelning. På Industribrandskydd kommer Henrik ge några konkreta tips om hur man upprättar och upprätthåller ett bra brandskydd. Brandskydd är som att springa ett maratonlopp- Man vinner inte genom att tokrusa de första hundra metrarna. Ett bra brandskydd ska finnas i verksamheten varje dag i många år, för man vet aldrig när det behövs.

Läs mer om Henrik

Maya Stål Söndergaard

Brandskyddslaget

Maya är brandingenjör och arbetar på Brandskyddslaget där hon bland annat arbetar med riskhantering i planprocessen samt brandskyddsprojektering. Hon kan också bistå företag och organisationer inom området krishantering och krisberedskap. Maya kommer vara vår moderator under webbinariet som lotsar oss mellan de olika programpunkterna.

Läs mer om Maya

Klas Nordentjell

Brandskyddslaget

Klas Nordentjell arbetar som risk- och sprinklerkonsult på Brandskyddslaget, mest mot stora och små industriprojekt. Klas är maskiningenjör Chalmers tekniska högskola och har tidigare jobbat som projektingenjör på COWI, riskingenjör på FM Global och senast ansvarig för Scanias globala affärskontinuitet. På Industribrandskydd kommer Klas att prata om hur man säkrar verksamheten och att bra kontinuitetsplanering är a och o.

Läs mer om Klas

Björn Johansson

Räddningstjänsten Karlstadregionen

Björn Johansson är brandingenjör på Räddningstjänsten Karlstadregionen. På Industribrandskydd kommer Björn att berätta om vilken förmåga räddningstjänsten har vid en industribrand. Vad kan vi förvänta oss, vad förväntar sig räddningstjänsten, vad krävs för en lyckad insats?

Läs mer om Björn

Thomas Korostenski

Brandskyddslaget

Thomas Korostenski är brandingenjör och teknikchef på Brandskyddslaget. Som brandskyddskonsult arbetar Thomas bland annat med brandriskanalyser och anpassning av verksamheters brandskydd främst inom industri och produktionsföretag. På Industribrandskydd kommer Thomas berätta mer om Hur vi får koll på våra brandrisker.

Läs mer om Thomas

ERBJUDANDE

Erbjudande grupplicens

3.950 kronor exkl. moms.
Grupplicens innebär fritt antal inloggningar inom egna organisationen/
räddningstjänsten. I grupplicensen ingår dessutom tillgång till webbinariet i efterhand.

Läs mer

Industribrandskydd 2022

ANMÄLAN

Anmäl dig till Industribrandskydd 2022 nu!

Anmälan

FÖRELÄSARE

Industribrandskydd 2022 har ett brett utbud av föreläsare från många olika branscher

Läs mer

PROGRAM

Industribrandskydd 2022 är fullspäckat med intressanta föreläsningar. Vad händer och när?

Läs mer